Swoje wieloletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego zamierzam wykorzystać pomagając zarówno już działającym podmiotom gospodarczym jaki i tym które dopiero powstają… Służę pomocą przy zakładaniu i rejestracji nowej firmy, wyborze optymalnych metod jej prowadzenia idziałania w zakresie finansowo-księgowym oraz HR.

Posiadam stosowny Certyfikat Ministerstwa Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 18613/2007.

FINDEAF Biuro Usług Księgowych

Magdalena Banasik

ul. Jaśminowa 5

75-644 Koszalin

Tel. 88 - 208 – 33 - 28

biuro@findeaf.pl


Praca prowadzona jest przy użyciu nowoczesnego sprzętu, na sprawdzonych, licencjonowanych i zgodnych    z wymaganiami Ministerstwa Finansów programach komputerowych (CDN OPTIMA, SYMFONIA).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami biuro objęte jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Współpracuję z adwokatem, innymi księgowymi, specjalistą ds. kadr i płac i informatykami, których usługi    w trakcie wielu lat pracy w księgowości zostały pozytywnie zweryfikowane i - na tej podstawie - mogą być przez biuro rekomendowane.

Oferuję elastyczną formę współpracy w zakresie czasu i miejsca, na życzenie odbiorę dokumenty u klienta (Koszalin, Sianów, Sławno) lub za pomocą mediów elektronicznych.

W stopniu zgodnym z wymogami KSS-1 i KSS-2 posługuję się językiem migowym. Znajomość tego języka poszerzam każdego dnia, ale już dziś oferuję swoją pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej osobom niesłyszącym.

Oferuję osobom niepełnosprawnym pomoc w pozyskiwaniu refundacji i dofinansowań ze środków PFRON.

zapraszam do współpracy

  Magdalena Banasik

 

Księgowość: księgi handlowe książka przychodów i rozchodów ryczałt ewidencjonowany ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ewidencja wyposażenia listy płac deklaracje ZUS założenie i likwidacja firmy oraz pomoc w wyborze formy opodatkowania redagowanie podań i odwołań Podatki: ewidencje podatku VAT rozliczanie VAT od materiałów budowlanych (VZM – 1) rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT 11) dokumentacja prac zleconych sporządzanie rozliczeń rocznych osób fizycznych Kadry i Płace: sporządzenie list płac wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla ZUS raporty RMUA wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego obsługa dokumentacji pracowniczej, w tym prowadzenie teczki osobowej, sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, wypowiedzeń, zaświadczeń o zatrudnieniu /zarobkach, skierowań na badania lekarskie, świadectw pracy, ewidencji nieobecności (choroby, urlopy) rozliczanie refundacji za uczniów w ramach przyuczenia do zawodu PEFRON i obsługa osób niepełnosprawnych: pomoc osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom w wypełnianiu wniosków o dofinansowania lub refundacje ze środków PERON pomoc w załatwieniu formalności w ww. zakresie w placówkach NFZ i PEFRON redagowanie pism i odwołań do wszelkich instytucji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych obsługa finansowa i administracyjna osób głuchoniemych posługujących się językiem migowym